ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Vessel Operators
&
Cargo Operators

Δραστηριοποιούμαστε
στα Λιμάνια του Λαυρίου,
του Πειραιά και της Ελευσίνας

24ωρη εξυπηρέτηση
στους
Πελάτες μας

Door-to-Door
Διανομές
 

 

 

 

Παρέχονται οι εξής Υπηρεσίες:

 • Λιμάνια Ελεύθερης Ανταπόκρισης
 • Εκτελωνισμοί (Εισαγωγές-Εξαγωγές)
 • Φόρτωση – Εκφόρτωση
 • Ανεφοδιασμοί-Προμήθειες
 • Stores
 • Λιπαντικά
 • Ανεφοδιασμοί Καυσίμων
 • Παροχή Νερού
 • Διατυπώσεις Στελεχώσεων
 • Διανομή Φορτίου
 • Τεκμηριώσεις
 • Port Service
 • Επικίνδυνα Φορτία (Ελλάδα - Ιταλία & Ιταλία - Ελλάδα)
  Η ACM αναλαμβάνει τα "δύσκολα" φορτία. Ακόμα και σε περιπτώσεις υπερμεγεθών οχημάτων και ιδιαίτερων φορτίων, η εταιρία μπορεί και παρέχει άριστες υπηρεσίες μεταφοράς και διακίνησης.
 

 

Επιπλέον, οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν: Charterers Agents – Forwarding Agents